کاربرد لیزر و مراقبت های بعد از جراحی

مراقبت های بعد از جراحی و بعد از پروتز

 بیمار بایستی تا 45 دقیقه بعد از جراحی گاز را بر روی محل جراحی فشار دهد و تا ۲ ساعت غذای جویدنی میل ننماید و تا شب روز جراحی غذای نرم و آبکی و خنک با سمت مقابل میل نماید. تا 48 ساعت خونابه داخل آب دهان طبیعی است و۲ تا ۳  روز درد طبیعی می باشد که با مسکن آرام می شود. استفاده از پک یخ تا ( 4 ) ساعت پس از جراحی می تواند در کاهش درد و تورم موثر باشد. بیمار می تواند از فردای روز حاجی همه دندان ها به غیر از محل جراحی را مسواک بزند و از ۲ تا ۳ روز پس از جراحی بایستی روی محل جراحی را نیز مسواک بزند و از روز پس از جراحی استفاده از دهانشویه می تواند مفید باشد. بخیه ها معمولا غير قابل جذب بوده و بایستی ۱۰ تا 14 روز پس از جراحی کشیده شود.

بعد از قرار گرفتن پروتز بر روی ایمپلنت بایستی بهداشت با مسواک، Superfloss و Watherjet و نخ دندان معمولی در سطح بسیار بالا رعایت شده و معاینات دوره ای ماهانه و سپس سالانه توسط دندانپزشک به عمل آید.

کاربرد لیزر در درمان ایمپلنت

لیزرهای Low power می توانند در کاهش درد و ترمیم سریعتر لثه و استخوان و همچنین پیوند بهتر ایمپلنت و استخوان فک بلندیار موثر واقع شوند و لیزرهای High power در جراحی مرحله دوم ایمیلنت کاربرد دارند. در کل لیزر جزء جدیدترین تکنولوژی های ایمپلنت در دنیا محسوب می شود که کارایی آن به اثبات رسیده است